KOMITECH spol. s.r.o.
volejte 777 995 551
VÝŠKOVÉ PRÁCE
Bezpečné teplo domova
Úvod  »  Způsob vytápění  »  Palivo

Palivo

Jako palivo do kamen a krbů používáme výhradně dřevo nebo dřevěné lisované brikety. Výběr dřeva je důležitý pro správný provoz topidla, používáme suché polínka štípané na přibližně stejnou velikost a délkou vhodnou pro konkrétní topeniště. Dřevo musí být vyschlé aspoň 2 - 3 roky uskladněné v zastřešeném, větraném prostoru. Vysoušením dřeva dosáhneme zvýšení jeho výkřevnosti (energetické hodnoty) a zamezíme zadehtování topidla a celé spalinové cesty. Toto zadehtování může být zapříčiněno i jinými nesprávnými způsoby vytápění souvisejícími s nesprávným nadimenzováním spotřebiče pro Vámi daný prostor.

 

Pro nejefektivnější využití vašeho spotřebiče je třeba správně dimenzovat i komín. Komínový průduch by měl svýmy parametry dosahovat požadovaného komínového tahu, který Vám doporučí výrobce vybraného spotřebiče. Pro optimální spalování není dobrý komín, u kterého překračují tahové parametry požadavky spotřebiče, takovýto komín osazujeme regulátory tahu, které se dají nastavit na různé hodnoty a udržují v topeništi po celou dobu hoření stálé podmínky. Takto funkční komín Vám dokáže ušetřit až 20% paliva, které může optimálně shořet a tím předat energii garantovanou výrobcem v procentuální účinnosti topidla.

Zděné komíny bez vyvložkování keramickou, nebo nerezovou vložkou, nejsoou vhodné pro připojení krbových kamen nebo krbových vložek, jelikož tyto moderní spotřebiče nepředávají do komína tak vysokou teplotu aby se dosáhlo v celé délce prohřátí komínového tělesa na vyšší teplotu než je v okolí a tím bylo umožněno stoupání horkého vzduchu vzhůru. Také k samotnému uvedení do provozu potřebuje více času, po který Vám může spotřebič kouřit do místnosti, což je v obytných prostorách kam se většinou spotřebiče umysťují, nepřijatelné.

 

NAŠE PRODUKTY
AKCE
Komín v kostce
EKO Univerzal SET
Nyní se zaváděcí slevou 10%
  • DRU 64 CB - černý lak