KOMITECH spol. s.r.o.
volejte 777 995 551
VÝŠKOVÉ PRÁCE
Bezpečné teplo domova
Úvod  »  Způsob vytápění  »  Příprava na stavbě

Příprava na stavbě

Protože jsou individuálně stavěná topidla také individuálně navrhovaná, neexistují bohužel bezvýhradně platné obecné rady, jak stavbu připravit, aby vše proběhlo ideálně. Takové rady jsme schopni poskytnout ihned, jakmile se se zákazníkem shodneme na skutečně definitivním řešení. I drobná odlišnost vnějšího vzhledu může uvnitř topidla znamenat zásadní změnu, která má následně vliv právě i na stavební připravenost.

 

Komín

Komín je kamnáři i kominíky nazýván motorem topidla a je to zcela jistě pravda. Tak jako se sebelepší automobil bez svého motoru nerozjede, ani nejkrásnější kamna či krb nemají šanci fungovat bez správného (a to nejen dost velkého, ale i úměrně „nízkého“) tahu komínu. Domněnka, že čím větší průduch, tím lepší tah je bohužel mylná. Podstatnější parametry pro kvalitní funkci topidla jsou tvar průduchu (kruh vs. čtverec či obdélník), jeho materiál(cihla vs. šamot či nerezový plech) a činná výška (vzdálenost od sopouchu po hlavu komínu).

• KRBY

Kruhový průduch, vnitřní průměr dle hrdla vložky, obvykle 160-250, činná výška min. 5 m, zaústění pod úhlem 45° od svislé osy ve směru budoucího umístění krbové vložky, osa zaústění cca 50 cm pod stropem, revizní dvířka mimo krbovou obestavbu

• KAMNA

Kruhový průduch, vnitřní průměr obvykle 160-180 mm, činná výška min. 5 m, zaústění pod úhlem 90° od svislé osy, výška osy zaústění zcela individuálně, obvykle 150-200 cm nad úrovní čisté podlahy, revizní dvířka mimo půdorys kamen

• SPORÁKY

Kruhový průduch, vnitřní průměr obvykle 160 mm (min. 150 mm), činná výška min. 5 m, zaústění pod úhlem 90° od svislé osy v místě budoucího umístění kobky sporáku, výška osy zaústění cca 135 cm nad úrovní čisté podlahy (v případě připojení vnějším nerez kouřovodem až 230 cm)

 

Jednoznačně doporučujeme komíny systémové, tedy stavebnicové řešení, kde výrobce nabízí kompletní sortiment (tvarovky pro připojení kouřovodů, dvířkové díly, revizní dvířka, soupravy pro statické zajištění, komínové hlavy, krakorcové desky atd.) a příslušenství (kovové kouřovody včetně napojovacích dílů na sopouch, odvětrávací mřížky atd.). V tomto směru Vám poradíme na stránkách www.komitech.cz, kde se zabýváme pouze komínovou technikou.

 

Co se týče materiálu, ideální jsou pro veškerá topidla na dřevo komíny s vnitřní keramickou(šamotovou)vložkou, nebo komíny s nerezovou vnitřní konstrukcí. S nerezovou vložkou jsou zejména výhodné tam, kde je nutné řešit hmotnost celého komínového tělesa, případně jeho umístění přímo nad topidlem (komín s funkcí kouřovodu). S šamotovou vložkou jsou komíny méně odolné při prvotním spuštění do provozu, kdy je třeba brát ohled na vysoušení jednotlivých dílů a netopit do nich naplno hned od uvedení do provozu. Každý komín musí uvést do provozu kominík, oprávněný k provádění revizí spalinových cest.

Nedoporučujeme

S ohledem na konstrukci komínu nedoporučujeme komíny s funkcí kouřovodu, tedy takové, které jsou umístěny přímo nad topidlem a jeho odkouření je vedeno kolmo vzhůru. Takový komín vykazuje podstatně horší stabilitu tahu, tahové problémy se projevují ve zhoršené funkci topidla, které ale není v tomto případě viníkem. Čištění tohoto komínu probíhá shozem sazí do prostoru topidla, které je poté nutno komplikovaně čistit.

Přívod vzduchu pro spalování

Každé topidlo na dřevo spotřebovává při hoření vzduch. Pokud není topeniště vybaveno otvorem pro centrální přívod, musí si přisávat přímo z vytápěných prostor. Na 1 kg spáleného dřeva připadá cca 9 m3 vzduchu, z čehož vyplývá, že např. krb o výkonu 10 kW provozovaný 8 hodin spotřebuje polovinu všeho vzduch z obývacího pokoje o velikosti podlahové plochy 25 m2. Problém se násobí v případě, že je ve stejném prostoru aktivní odsavač, jako např. kuchyňská digestoř nebo klimatizace.

• KRBY

Kruhové vedení, vnitřní průměr dle krbové vložky, obvykle 120-150 mm, vedeno pod podlahou, vyústěno mimo půdorys krbové vložky

• KAMNA

Kruhové vedení, vnitřní průměr dle individuálního návrhu, obvykle 100-200 mm, vedeno pod podlahou, vyústěno mimo půdorys nosných částí kamen

• SPORÁKY

Není možné je napojit na centrální přívod vzduchu

 

Vedení přívodu může být zhotoveno např. z plastové kanalizační roury, poslední 1 m před topidlem ale vždy z korozivzdorného kovu (pozinkovaný plech). Na vedení nesmí být více než 3 ohyby o 90° a jeho délka by neměla překročit 5 m.

Ideální pro přisávání není vzduch z exteriéru, který může v zimním období spalování příliš zchlazovat a způsobovat kondenzaci vodní páry uvnitř potrubí. Dlouhodobě osvědčené je přisávání vzduchu z jiných větraných prostor domu, např. garáží či sklepů.

 

Podlaha

Podlahová konstrukce pod topidlem musí být nehořlavá a nesmí obsahovat v celé své tloušťce žádné lehčené materiály (např. polystyren). V žádném případě nesmí být pod topidlem umístěno podlahové topení. Podlaha před přikládacími dvířky musí být 80 cm v kolmém směru opět nehořlavá, stejně tak 40 cm do obou stran.

• KRBY

Nosnost podlahové konstrukce dle konstrukce krbu, min. však 500 kg/m2

• KAMNA

Nosnost podlahové konstrukce dle konstrukce kamen, min. však 1000 kg/m2

• SPORÁKY

Nosnost podlahové konstrukce dle konstrukce sporáku, min. však 750 kg/m2

 

Ideální podklad pod topidlo je rovně položená keramická dlažba, stěrka, anhydrid nebo běžný betonový potěr. V případě, že podlahu okolo topidla bude ve výsledku tvořit dlažba nebo stěrka, doporučujeme zhotovit finální podlahu ještě před stavbou topidla. Tím je detail přechodu topidlo-podlaha naprosto čistý bez jakýchkoli nevzhledných dořezů a zbytečných spár.

 

NAŠE PRODUKTY
AKCE
Komín v kostce
EKO Univerzal SET
Nyní se zaváděcí slevou 10%
  • DRU 64 CB - černý lak